Akusztika

A falu papja észreveszi, hogy valaki lopja a borát. Rögtön sejtette, hogy a gondnoka a tolvaj. Gondolta, hogy valamilyen ravaszsággal kiszedi belőle. Egyik alkalommal így szólt hozzá.
- Kedves fiam! Ideje lenne már, hogy meggyónj!
- Ráér az még tisztelendő atyám! - felelte a gyanúsított
Egyszer aztán rávette gondnokát a bűnvallásra.
- Édes fiam nem tudod-e megmondani, hogy ki lopja a boromat? - kérdezte rögtön a lényegre térve.
A kérdezett felfogta a kérdés súlyát, ezért ravaszul így válaszolt:
- Nem hallom, tisztelendő atyám!
- Azt kérdeztem, hogy nem tudod-e, hogy ki lopja a boromat? - ismételte meg a kérdést a pap egy kissé hangosabban.
- Most sem értem! - csóválta fejét a gondnok.
- Hát, hogy ki lopja a boromat! - kiáltotta a gyóntató.
- Cseréljünk már helyet! - javasolta a kérdezett. A pap végére akart járni a dolognak, ezért belement a cserébe. A kurátor, kaján mosollyal kezdte a kérdezgetést:
- Tisztelendő atyám! Nem tudja véletlenül, hogy ki jár a feleségemhez éjszakánként?
A lelkész érezte, hogy megfogták, ezért kénytelen volt belemenni a játékba:
- Nem hallom! - válaszolta gondolkodás nélkül.
- Ki jár a feleségemhez? - ismételte meg a kérdést a gondnok.
- Most sem hallom! - ismételte meg megadóan a pap.
- Na ugye tisztelendő atyám! Megmondtam, hogy abból a székből semmi sem hallatszik.

Körözés

Az egyik börtönből megszökött egy veszélyes bűnöző. A rabról négy különböző szögből készült fotósorozatot szétküldi a fővárosi rendőrség a vidéki rendőrörsökre. Kérik, hogy ha valahol felbukkan a körözött személy, azonnal értesítsék őket.
Néhány nap múlva faxot kapnak az egyik kisvárosból: "A fotókon szereplő bűnözőket elkaptuk. Az üldözés során mind a négyen meghaltak."

Tanú

Egy ügyvédnek sosem szabad megkérdeznie a tanút, ha nincs felkészülve a válaszra.
Egy kis faluban zajló perben az ügyész behívta első tanúját, egy
idős nagymamát. Odalépett a tanúhoz és megkérdezte tőle:
- Takács néni, ismer engem?
Mire a hölgy:
- Persze hogy ismerlek. Gyerekkorod óta ismerlek, és mondhatom, kiábrándultam belőled. Hazudsz, csalod a feleségedet, befolyásolod az embereket, rágalmazod őket a hátuk mögött. Nagy embernek hiszed magad, miközben annyi eszed sincs, mint egy utcaseprőnek. Igen, persze hogy ismerlek. Az ügyésznek tátva maradt a szája, azt sem tudta, köpjön vagy nyeljen. Némi gondolkodás után a terem másik végébe mutatott és megkérdezte:
- Takács néni, ismeri a védőügyvédet?
- Hát persze. A védőügyvédet is gyerekkora óta ismerem. Gyenge jellem, italos természetű, senkivel sem tud normális kapcsolatot teremteni és mint ügyvéd egyike a legrosszabbaknak az országban. Hogy el ne felejtsem, ő is csalja a feleségét méghozzá három nővel, az egyik a maga felesége, ügyész úr... Igen, ismerem.
A védőügyvéd sokkot kapott. Erre a bíró magához kérte az ügyészt és az ügyvédet, és nagyon halkan így szólt hozzájuk:
- Ha bármelyikük megkérdezi a hölgytől, hogy ismer-e engem, esküszöm, hogy börtönben fog megrohadni.

Magas bírság

Egy zsebtovaj a bíróságon az ítéletre vár. A bíró kihírdeti:
- Vádlottat bűnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében. A bírság 45 ezer forint.
Erre feláll a vádlott ügyvédje:
- Tisztelt bíró úr, védencemnek most csak mindössze 20 ezer forintja van, de ha adnak neki tíz percet kint a tömegben, hamarosan előteremti a többit is.

Igazolt alibi

Egy betöréssel vádolt pasas mellé hivatalból rendelnek ki védőügyvédet. Az ügyvéd felkeresi zárkájában a gyanúsítottat.
- Az a gond, hogy maga nem tudott eddig alibit igazolni. Gondolkozzon el egy kicsit: biztos, hogy senki sincs, aki látta volna magát valahol a rablás idején?
A vádlott elgondolkodik, majd így felel:
- Hála istennek senki...

Címkék