Sorbanállás

A kommunista időszakban elterjed a hír, hogy az egyik moszkvai henteshez hús fog érkezni. Az emberek rövid időn belül összegyűlnek, hatalmas sor alakul ki. Ahogy a hidegben várakozik a rengeteg ember, kijön egy hentes és elkiáltja magát:
- Emberek! A készletek szűkössége miatt nem jut mindenkinek hús! Azt kérem, hogy a többiek érdekében a zsidók menjenek haza!
Az emberek egy része kiáll a sorból, és elindul haza. Két óra múlva megint kijön a hentes:
- Sajnos kiderült, hogy még kevesebb húst fogunk kapni, mint amire számítottunk. Ezért megkérünk mindenkit, aki nem tagja a Pártnak, menjen haza!
Megint csak a várakozók egy része morgolódva elindul haza. Elkezd szakadni a hó is, de a tömeg kitartóan várakozik. Újabb három óra múlva megint jön a hentes:
- Sajnos most kaptuk a hírt, hogy egyáltalán nem jön hús! Megkérünk mindenkit, menjen haza!
A tömeg morgolódva elkezd szétoszlani. Az egyik járókelő csalódottan odaszól a mellette állónak:
- Na, már megint a zsidók jártak a legjobban!

FILÉ

A cigány nő bemegy a henteshez:
-Lemérné nekem ezt a gyereket?
-Hát persze. Elmegy hátra a hentes, nagy csattogás, visítozás, majd 10 perc múlva kijön a hentes, és így szól:
-17 kiló csont nélkül! Mehet?

Sonka van?

Micimackó besétál a henteshez és megkérdezi:
- Sonka van?
- Természetesen.
Micimackó felugrik a pultra, előránt egy géppisztolyt, és lekaszabolja az ott lévőket.
- Ezt Malackáért!

Hívek

A pap, a rabbi, és a vajda vitatkoznak, hogy ki a hatalmasabb. Így szól a pap:
- Az én miséimen, nem hogy teltház van, de még kint is tolonganak.
Megszólal a vajda:
- Az én híveim vakon teljesítik bármit mondok nekik, a kedvemért akár a kútba is beugranak.
A rabbi már kicsit unja ezt a vitát, erre megszólal:
- Én vagyok az úristen, és ehhez nem fér kétség.
A pap és a vajda erre felháborodnak, és követelik, hogy bizonyítsa be.
- Rendben - mondja a rabbi és bemegy egy hentesboltba, majd megszólal:
- Kérek egy kiló disznóhúst!
- Úristen!

Mérés

- Új hentes érkezik a faluba. Úgy méri a disznókat, hogy a fogával megemeli őket a farkuknál fogva. Mindenki csodálkozva figyeli. Egyszer csak Pistike felkiált:
- Tessék várni még egy kicsit! Szólok anyukámnak is - azzal elszalad. Pár perc múlva jön vissza.
- Na Pistike, jön a mamád?
- Nem tud, éppen méri a postást.

Megoldotta

Fizetés napján hazamegy a férj, és a feleség kéri tőle a konyhapénzt.
A férfi megáll a tükör előtt, odahívja az asszonyt, felmutatja a pénzt és így szól:
- Na fiacskám, látod ezt? Ami a tükörben van az a tiéd, a többihez semmi közöd!
Másnap délben hazamegy a férj:
- Kaját ide, de gyorsan!
A felesége elé rak mindent, hurkát, kolbászt, sülteket.
- Hát te honnan teremtetted ezt elő, hiszen nem adtam neked egy fillért sem? - kérdi álmélkodva.
Erre a feleség odaáll a tükör elé, felemeli a szoknyáját, letolja a bugyiját és odainti a férjét:
- Látod ezt? Ami a tükörben van az a tiéd, az igazi meg a hentesé!

Címkék